Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door House of Rentals met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. House of Rentals verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door House of Rentals worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

House of Rentals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. House of Rentals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van House of Rentals opgenomen informatie en tarieven. Hoewel House of Rentals alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is House of Rentals niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door House of Rentals worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel House of Rentals uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door House of Rentals worden onderhouden wordt afgewezen.