Beheer

Laat House of Rentals uw woning of panden beheren

Een van de redenen om uw woning(en) in beheer te geven is ontzorgen. U hoeft dus geen anderen in
te schakelen en u weet zeker dat uw woning op een professionele wijze wordt beheerd.

Financieel / Administratief beheer

 • Huurfacturen aan huurders verzenden, zowel met als zonder BTW
 • Incasseren van huren en bijkomende financiële afhandeling verzorgen
 • Periodieke administratieve huurafrekening aan eigenaar verzorgen
 • Bewaken van betalingen en huurachterstanden
 • Verzorgen van aanmaningen en een volledig incassotraject tot en met de inschakeling van gerechtsdeurwaarder
 • Verrichten van betalingen met toestemming van verhuurder
 • Verzorgen van huurverhogingen en bijbehorende schriftelijke kennisgevingen hiervan
 • Administreren en verrekenen van voorschotten en kosten van diensten en service aangelegenheden alsmede gemeentelijke belastingen en heffingen doorbelasten aan huurder

Technisch beheer

 • Verrichten van inspectie bij mutatie en inspectierapporten opstellen
 • Verrichten van inspectie bij klachten
 • Verrichten van periodieke en preventieve inspecties indien gewenst
 • Afhandeling klachtenonderhoud
 • Uitbrengen onderhoud voorstellen
 • Offerte aanvraag, opdrachtverstrekking en controle op uitvoering onderhoud
 • Controle ingediende nota's
 • Verzorgen opleveringen en garantieverplichtingen indien aanwezig
 • Afsluiten en marktconform houden onderhoudscontracten
 • Toezicht op goede naleving onderhoudscontracten
 • Verhelpen technische storingen
 • Coördineren onderhoudsopdrachten
 • Wat zijn de kosten van vastgoedbeheer?

Voor technisch en financieel beheer rekenen we een percentage van de huur. Neem contact met ons
en vraag naar onze aantrekkelijke tarieven voor het financieel en/of technisch beheer.

Heeft u nog vragen we nemen graag contact op!

Laat ons u bellen!